دوره 2، شماره 3 - ( 4-1396 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 177-184 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، (arezoo.shayan2012@yahoo.com)
چکیده:   (2242 مشاهده)

مقدمه: یکی از عوامل موثر بر کیفیت زندگی در دوران بارداری، نوع زایمان می باشد. در مورد ارتباط نوع زایمان با مشکلات جسمی، روانی و میزان رضایتمندی بعد از زایمان مطالعات زیادی باید صورت گیرد، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی  مادران در زایمان طبیعی  و سزارین در بیمارستان آموزشی درمانی فاطمیه  شهر همدان انجام شد.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر بصورت توصیفی و به شیوه تصادفی ساده،  به روی 330 نفر از زنان بارداری که در سال 1394 برای زایمان طبیعی یا سزارین مراجعه نموده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک و کیفیت زندگی خلاصه شده سازمان بهداشت جهانی بود. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق نرم افزار SPSS ویرایش 21 و آمار توصیفی و آزمونهای ناپارامتریک کروسکال-والیس و من-ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج نشان داد میانگین نمره کیفیت زندگی زنان بعد از زایمان طبیعی 57/81 و بعد از سزارین 57/40 بود که این دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین نمره کیفیت زندگی کل زنان مورد مطالعه 57/61 بود. بعد اجتماعی کیفیت زندگی در زنان با میانگین 64/67 به طور متوسط بیشتر از سایر ابعاد بود. به طور متوسط کیفیت زندگی زنان مورد مطالعه در هر چهار بعد بیشتر از متوسط بود (0/05=P). بین نمره ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کل و نوع زایمان ارتباط آماری معناداری دیده نشد. در گروه زایمان طبیعی تفاوت آماری معناداری بین نمره کیفیت زندگی محیطی در گروه سنی 30-20 با دو گروه سنی کمتر از 20 و بیشتر از 30 سال دیده شد (0/044=P). میانگین نمره کیفیت زندگی اجتماعی در گروه زایمان سزارین و رتبه اول (تولد اول) به طور معنی ‏داری بیشتر از رتبه تولد بیشتر از دو بود (0/047=P).

نتیجه گیری: گرچه بین ابعاد کیفیت زندگی و نوع زایمان ارتباط آماری معناداری دیده نشد، ولی بدلیل عوارض بالاتر و هزینه های سنگین تر عمل سزارین، می توان با مشاوره و افزایش آگاهی مادران از آمار سزارین کاست.

واژه‌های کلیدی: سزارین، زایمان طبیعی، کیفیت زندگی
متن کامل [PDF 580 kb]   (1166 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۸/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۵ | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: ۱۳۹۶/۴/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۷