دوره 2، شماره 2 - ( 12-1395 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 109-115 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه روانشناسی بالینی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران ، n.zamani1367@yahoo.com
چکیده:   (1665 مشاهده)

مقدمه: سبک یادگیری VARK شامل سبک‌های دیداری، شنیداری، خواندنی و نوشتنی و سبک عملکردی یا جنبشی-‌حرکتی (با یادگیری از طریق لمس کردن، شنیدن، بوییدن، چشیدن و دیدن) است. هدف از مطالعه حاضر تعیین سبک‌های یادگیری دانشجویان سال اول پزشکی و بررسی ارتباط بین آنها بود.  

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی‌مقطعی است که طی آن 80 نفر از دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه علوم پزشکی به روش در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سبک‌های یادگیری دیداری/شنیداری/خواندن-نوشتن/عملکردی (VARK) جمع‌آوری شده و به کمک نرم افزار 16  SPSSبه روش توصیفی و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P0.05 ملاک معنادار بودن در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در مجموع 5/47% دانشجویان مورد مطالعه فقط از یک سبک یادگیری و مابقی دانشجویان از دو، سه یا چهار سبک یادگیری استفاده می‌کردند. سبک غالب یادگیری در نمونه ها به ترتیب عبارت بود از روش‌های یادگیری از طریق شنیداری(5/62%)، خواندن-نوشتن(2/61%)، جنبشی-حرکتی(8/48%) و دیداری(8/33%) بود. ارتباط معنی‌داری بین استفاده از سبک خواندن-نوشتن و معدل دیپلم دانشجو وجود داشت (4/1-1/. 095%CI، 02/0>P). همچنین بین تحصیلات پدر و مادر با استفاده دانشجویان از سبک خواندن-نوشتن ارتباط معنی‌داری وجود داشت (به ترتیب برای پدر و مادر01/0P<، 03/0P<).

نتیجه‌گیری: بر اساس آنکه سبک غالب یادگیری در دانشجویان مورد مطالعه به ترتیب شنیداری، خواندن-نوشتن، جنبشی-حرکتی و دیداری بود، انتخاب روش تدریس و یاددهی به فراگیران متناسب با سبک یادگیری آنان می‌تواند در پیشرفت تحصیلی آنها تأثیرگذار باشد.

متن کامل [PDF 575 kb]   (916 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۳ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۶/۳/۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۴ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۱/۱۴