آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 52 | پذیرفته شده: 4 | رد شده: 20 | نرخ پذیرش: 0.08 | نرخ عدم پذیرش: 0.38
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 107 | پذیرفته شده: 17 | رد شده: 53 | نرخ پذیرش: 0.16 | نرخ عدم پذیرش: 0.5
آمار کل مقالات: دریافت شده: 338 | پذیرفته شده: 119 | رد شده: 175 | نرخ پذیرش: 0.35 | نرخ عدم پذیرش: 0.52

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 58 19
مقالات دارای دو نویسنده: 83 21
مقالات دارای سه نویسنده: 90 33
مقالات دارای چهار نویسنده: 63 25
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 42 21

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 141 60 38
دانشگاه علوم پزشکی ایران 34 10 5
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 31 14 5
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 26 18 14
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 20 13 9
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 19 5 2
دانشگاه محقق اردبیلی 15 6 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 14 9 4
دانشگاه لرستان 14 10 7
دانشگاه سمنان 13 5 2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 13 6 3
دانشگاه خوارزمی 13 9 4
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 13 8 5
دانشگاه سیستان و بلوچستان 12 7 1
دانشگاه شهید بهشتی 12 10 3
دانشگاه علوم پزشکی همدان 12 2 1
دانشگاه پیام نور 11 8 0
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 10 6 3
دانشگاه اصفهان 10 3 1
دانشگاه تربیت مدرس 10 7 4
دانشگاه علامه طباطبایی 10 7 4
دانشگاه شهید چمران 10 4 1
دانشکده بهداشت 9 1 0
دانشگاه شاهد 8 4 1
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 8 8 6
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 8 2 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 7 4 0
دانشگاه شهید مدنی 7 3 1
دانشگاه رازی 7 4 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 7 3 1
دانشگاه فردوسی 7 3 0
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 7 4 1
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 6 2 1
دانشگاه تهران 6 4 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 6 4 3
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 6 2 1
دانشگاه ارومیه 6 4 2
دانشگاه پیام نور تهران 6 5 4
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 5 5 3
مرکز تحقیقات طب دریا 5 1 0
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 5 2 1
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 5 3 2
دانشگاه علوم پزشکی ارتش 5 4 2
دانشگاه بوعلی سینا 5 5 4
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 5 2 1
دانشگاه جهرم 5 3 0
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج 5 2 1
مرکز تحقیقات علوم رفتاری 5 2 2
دانشگاه آزاد اسلامی 5 4 0

بروزرسانی: ۱۳۹۸/۴/۳

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Health Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb