آمار مقالات


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 0 54 10 52 352
پذیرفته شده 0 24 4 24 144
رد شده 0 30 6 28 208
نرخ پذیرش 0 0.44 0.4 0.46 0.41
نرخ عدم پذیرش 0 0.56 0.6 0.54 0.59

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 0 77.99 70.65 77.99 111.83
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 48.94 38.18 48.94 143.56

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 0 17 1 17 115
كاربردي 0 4 2 4 16
گزارش مورد 0 0 0 0 0
مروری 0 3 1 3 12
نامه به سردبیر 0 0 0 0 1

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 0 17,824 495 17,824 393,385
دریافت فایل مقالات 0 3,433 100 3,433 187,609

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 70 20
مقالات دارای دو نویسنده: 98 28
مقالات دارای سه نویسنده: 107 42
مقالات دارای چهار نویسنده: 74 30
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 50 24

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 159 49
28
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 46 17
8
دانشگاه علوم پزشکی ایران 34 9
4
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 26 10
6
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 26 11
8
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 26 7
2
دانشگاه سیستان و بلوچستان 17 9
2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 16 7
4
دانشگاه خوارزمی 16 5
2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 16 5
2
دانشگاه لرستان 15 11
9
دانشگاه علامه طباطبایی 15 6
1
دانشگاه محقق اردبیلی 15 3
1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 14 4
1
دانشگاه سمنان 14 5
2
دانشگاه شهید بهشتی 14 8
2
دانشگاه پیام نور تهران 13 7
6
دانشگاه علوم پزشکی همدان 13 3
2
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 13 6
4
دانشگاه اصفهان 12 4
1
دانشگاه رازی 11 5
1
دانشگاه پیام نور 11 8
0
دانشگاه شهید چمران 10 3
1
دانشگاه شاهد 10 5
1
دانشگاه علوم پزشکی ارتش 10 5
2
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 10 4
2
دانشگاه علوم پزشکی زابل 10 3
1
دانشگاه تربیت مدرس 10 3
1
دانشگاه فردوسی 9 4
1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 9 3
0
دانشگاه ارومیه 8 4
2
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 8 4
3
دانشکده بهداشت 8 1
1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 7 3
0
دانشگاه شهید مدنی 7 3
1
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 7 3
2
دانشگاه تهران 7 4
1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 7 3
1
مرکز تحقیقات علوم رفتاری 6 1
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2
0
دانشگاه تبریز 6 5
0
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 6 1
0
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 6 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 6 3
1
دانشگاه جهرم 5 2
0
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 5 3
3
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 5 1
0
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 5 2
2
مرکز تحقیقات طب دریا 5 1
0
دانشگاه آزاد اسلامی 5 2
0

بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱/۱۰

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Health Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb