آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 62 | پذیرفته شده: 8 | رد شده: 29 | نرخ پذیرش: 0.13 | نرخ عدم پذیرش: 0.47
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 101 | پذیرفته شده: 15 | رد شده: 56 | نرخ پذیرش: 0.15 | نرخ عدم پذیرش: 0.55
آمار کل مقالات: دریافت شده: 321 | پذیرفته شده: 115 | رد شده: 161 | نرخ پذیرش: 0.36 | نرخ عدم پذیرش: 0.5

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 58 18
مقالات دارای دو نویسنده: 81 20
مقالات دارای سه نویسنده: 85 31
مقالات دارای چهار نویسنده: 53 25
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 42 21

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 137 59 37
دانشگاه علوم پزشکی ایران 34 10 5
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 33 15 5
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 26 18 14
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 18 12 9
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 16 4 2
دانشگاه محقق اردبیلی 15 6 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 14 9 4
دانشگاه لرستان 14 10 6
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 13 8 5
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 13 6 3
دانشگاه خوارزمی 13 9 4
دانشگاه علوم پزشکی همدان 12 2 1
دانشگاه پیام نور 11 8 0
دانشگاه شهید بهشتی 11 9 3
دانشگاه شهید چمران 10 4 1
دانشگاه اصفهان 10 3 1
دانشگاه تربیت مدرس 10 7 4
دانشگاه علامه طباطبایی 10 7 4
دانشکده بهداشت 9 1 0
دانشگاه سمنان 9 4 2
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 8 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 8 8 6
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 8 5 3
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 7 4 0
دانشگاه شهید مدنی 7 3 1
دانشگاه شاهد 7 4 1
دانشگاه رازی 7 4 1
دانشگاه سیستان و بلوچستان 7 5 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 7 3 1
دانشگاه فردوسی 7 3 0
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 7 4 1
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 6 2 1
دانشگاه تهران 6 4 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 6 4 3
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 6 2 1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2 0
دانشگاه ارومیه 6 4 2
دانشگاه آزاد اسلامی 5 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 5 5 3
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 5 3 2
مرکز تحقیقات طب دریا 5 1 0
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 5 2 1
دانشگاه بوعلی سینا 5 5 4
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 5 2 1
دانشگاه جهرم 5 3 0
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج 5 2 1
مرکز تحقیقات علوم رفتاری 5 2 2
دانشگاه پیام نور تهران 4 4 4
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4 1 0

بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۴

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Health Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb