آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 30 70 18 48 398
پذیرفته شده 17 29 11 22 166
رد شده 13 41 7 26 232
نرخ پذیرش 57% 41% 61% 46% 42%
نرخ عدم پذیرش 43% 59% 39% 54% 58%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 85.25 90.37 90.72 91.97 110.18
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 57.12 75.05 45.9 66.82 134.72

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 10 20 8 14 128
كاربردي 0 4 0 0 16
گزارش مورد 0 0 0 0 0
مروری 6 5 3 7 20
نامه به سردبیر 1 0 0 1 2

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 12,773 40,229 2,345 15,409 544,309
دریافت فایل مقالات 2,619 10,043 462 3,326 303,383

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 79 21
مقالات دارای دو نویسنده: 112 32
مقالات دارای سه نویسنده: 123 47
مقالات دارای چهار نویسنده: 84 35
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 59 31

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 168 52
31
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 49 17
7
دانشگاه علوم پزشکی ایران 35 10
4
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 27 14
11
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 26 11
7
دانشگاه پیام نور تهران 26 12
7
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 26 7
2
دانشگاه محقق اردبیلی 22 5
1
دانشگاه علامه طباطبایی 21 8
2
دانشگاه شهید بهشتی 20 10
3
دانشگاه سیستان و بلوچستان 20 10
2
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 19 4
3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 18 7
4
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 17 5
2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 17 6
3
دانشگاه خوارزمی 16 5
2
دانشگاه لرستان 15 11
9
دانشگاه سمنان 15 5
2
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 13 6
4
دانشگاه علوم پزشکی همدان 13 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 12 2
1
دانشگاه فردوسی 12 5
1
دانشگاه تهران 12 7
1
دانشگاه اصفهان 12 4
1
دانشگاه رازی 11 5
2
دانشگاه شهید مدنی 11 5
1
دانشگاه پیام نور 11 8
دانشگاه علوم پزشکی زابل 10 4
2
دانشگاه تربیت مدرس 10 3
1
دانشگاه شهید چمران 10 3
1
دانشگاه شاهد 10 5
1
دانشگاه علوم پزشکی ارتش 10 5
2
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 10 4
2
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 9 5
3
دانشگاه ارومیه 9 4
2
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 9 2
1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 9 3
دانشکده بهداشت 8 1
1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 8 4
1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 7 4
دانشگاه تبریز 7 6
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 7 3
2
دانشگاه علوم پزشکی قم 7 2
1
مرکز تحقیقات علوم رفتاری 6 1
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 6 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 6 3
1
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج 5 2
1
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 5 3
3
دانشگاه جهرم 5 2

بروزرسانی: 1399/8/9

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Health Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb