آمار مقالات


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 46 96 15 64 344
پذیرفته شده 20 22 7 23 140
رد شده 26 74 8 41 204
نرخ پذیرش 0.43 0.23 0.47 0.36 0.41
نرخ عدم پذیرش 0.57 0.77 0.53 0.64 0.59

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 55.81 116.41 42.05 69.52 109.51
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 48.94 45.4 75.25 49.56 143.56

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 15 18 6 18 113
كاربردي 3 0 1 3 15
گزارش مورد 0 0 0 0 0
مروری 2 4 0 2 11
نامه به سردبیر 0 0 0 0 1

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 10,983 23,834 3,526 11,756 352,696
دریافت فایل مقالات 1,824 6,045 243 1,988 171,325

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 67 20
مقالات دارای دو نویسنده: 93 28
مقالات دارای سه نویسنده: 106 40
مقالات دارای چهار نویسنده: 69 29
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 45 23

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 159 49
28
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 43 14
7
دانشگاه علوم پزشکی ایران 34 9
4
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 26 11
8
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 26 7
2
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 26 10
6
دانشگاه سیستان و بلوچستان 17 9
1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 16 7
4
دانشگاه خوارزمی 16 5
2
دانشگاه محقق اردبیلی 15 3
1
دانشگاه لرستان 15 11
9
دانشگاه سمنان 14 5
2
دانشگاه شهید بهشتی 14 9
3
دانشگاه علوم پزشکی همدان 13 3
2
دانشگاه علامه طباطبایی 13 5
1
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 13 6
4
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 13 4
2
دانشگاه اصفهان 12 4
1
دانشگاه پیام نور تهران 11 6
5
دانشگاه پیام نور 11 8
0
دانشگاه رازی 11 5
1
دانشگاه شاهد 10 5
1
دانشگاه تربیت مدرس 10 3
1
دانشگاه شهید چمران 10 3
1
دانشگاه فردوسی 9 3
0
دانشگاه علوم پزشکی ارتش 9 4
2
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 9 3
0
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 9 4
2
دانشکده بهداشت 9 1
1
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 8 4
3
دانشگاه ارومیه 8 4
2
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 7 3
0
دانشگاه شهید مدنی 7 3
1
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 7 3
1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 7 2
1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 7 3
1
دانشگاه تبریز 6 5
0
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 6 1
0
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 6 2
1
دانشگاه تهران 6 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 6 3
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2
0
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 5 3
3
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 5 1
0
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 5 2
2
مرکز تحقیقات طب دریا 5 1
0
دانشگاه آزاد اسلامی 5 2
0
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج 5 2
1
مرکز تحقیقات علوم رفتاری 5 1
1
دانشگاه جهرم 5 2
0

بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۷

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Health Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb