آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 39 | پذیرفته شده: 5 | رد شده: 19 | نرخ پذیرش: 0.13 | نرخ عدم پذیرش: 0.49
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 78 | پذیرفته شده: 14 | رد شده: 45 | نرخ پذیرش: 0.18 | نرخ عدم پذیرش: 0.58
آمار کل مقالات: دریافت شده: 258 | پذیرفته شده: 101 | رد شده: 109 | نرخ پذیرش: 0.39 | نرخ عدم پذیرش: 0.42

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 43 14
مقالات دارای دو نویسنده: 66 18
مقالات دارای سه نویسنده: 67 25
مقالات دارای چهار نویسنده: 47 23
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 34 21

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 130 55 35
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 31 12 3
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 26 18 14
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 16 4 2
دانشگاه علوم پزشکی ایران 16 6 4
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 14 9 8
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 13 8 5
دانشگاه خوارزمی 13 9 4
دانشگاه علوم پزشکی همدان 12 2 1
دانشگاه محقق اردبیلی 11 5 1
دانشگاه شهید چمران 10 4 1
دانشگاه علامه طباطبایی 10 7 4
دانشگاه تربیت مدرس 10 7 4
دانشگاه پیام نور 9 7 0
دانشگاه شهید بهشتی 8 7 3
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 8 5 3
دانشگاه لرستان 7 6 5
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 7 7 6
دانشگاه علوم پزشکی تهران 7 5 4
دانشگاه شاهد 7 4 1
دانشگاه رازی 7 4 1
دانشگاه سیستان و بلوچستان 7 5 0
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 6 3 0
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 6 2 1
دانشگاه سمنان 6 3 2
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 6 3 1
مرکز تحقیقات علوم رفتاری 5 2 2
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 5 5 3
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 5 2 1
مرکز تحقیقات طب دریا 5 1 0
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 5 3 2
دانشگاه بوعلی سینا 5 5 4
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 5 2 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 5 3 3
دانشگاه جهرم 5 3 0
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج 5 2 1
دانشگاه ارومیه 4 3 2
دانشگاه پیام نور تهران 4 4 4
دانشگاه شهید مدنی 4 2 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4 1 0
دانشگاه گیلان 4 2 1
دانشکده علوم پزشکی اسفراین 4 1 0
دانشگاه تهران 4 3 0
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 3 1 1
دانشگاه آزاد اسلامی 3 2 0
دانشگاه کاشان 3 1 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3 1 0
دانشگاه آزاد واحد علوم پژشکی تهران 3 1 0
دانشگاه تبریز 3 3 0

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۲۹

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Health Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb