آمار مقالات


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 29 85 29 77 316
پذیرفته شده 9 20 9 21 127
رد شده 20 65 20 56 189
نرخ پذیرش 0.31 0.24 0.31 0.27 0.4
نرخ عدم پذیرش 0.69 0.76 0.69 0.73 0.6

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 37.15 98.53 37.15 67.05 109.94
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 15.57 47.61 15.57 38.77 144.96

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 5 16 5 15 101
كاربردي 2 0 2 2 14
گزارش مورد 0 0 0 0 0
مروری 2 4 2 4 11
نامه به سردبیر 0 0 0 0 1

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 1,967 14,152 1,967 7,840 285,113
دریافت فایل مقالات 214 3,454 214 1,484 146,367

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 61 19
مقالات دارای دو نویسنده: 88 24
مقالات دارای سه نویسنده: 97 35
مقالات دارای چهار نویسنده: 64 28
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 43 21

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 143 44
26
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 36 11
4
دانشگاه علوم پزشکی ایران 34 9
4
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 26 9
6
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 22 8
5
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 19 5
2
دانشگاه خوارزمی 16 5
2
دانشگاه محقق اردبیلی 15 3
1
دانشگاه لرستان 15 11
8
دانشگاه سمنان 14 6
3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 14 6
4
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 13 6
4
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 13 4
2
دانشگاه علوم پزشکی همدان 13 3
2
دانشگاه شهید بهشتی 13 7
2
دانشگاه سیستان و بلوچستان 12 7
1
دانشگاه پیام نور 11 8
0
دانشگاه پیام نور تهران 11 6
4
دانشگاه اصفهان 10 3
1
دانشگاه تربیت مدرس 10 4
2
دانشگاه شهید چمران 10 3
1
دانشگاه شاهد 10 5
1
دانشگاه علامه طباطبایی 10 3
1
دانشکده بهداشت 9 1
0
دانشگاه فردوسی 9 4
0
دانشگاه علوم پزشکی ارتش 9 4
2
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 9 3
0
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 9 4
2
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 8 4
3
دانشگاه ارومیه 8 4
1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 7 4
1
دانشگاه رازی 7 3
0
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 7 3
0
دانشگاه شهید مدنی 7 3
1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 7 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2
0
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 6 2
1
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 6 2
1
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 6 1
0
دانشگاه تهران 6 4
1
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج 5 2
1
دانشگاه جهرم 5 2
0
مرکز تحقیقات علوم رفتاری 5 0
0
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 5 3
3
دانشگاه تبریز 5 4
0
مرکز تحقیقات طب دریا 5 1
0
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 5 1
0
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 5 2
2
دانشگاه بوعلی سینا 5 2
2
دانشگاه آزاد اسلامی 5 2
0

بروزرسانی: ۱۳۹۸/۶/۱

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Health Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb