دوره 3، شماره 3 - ( 5-1397 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 131-138 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Haj Ali Ogli P, Zafarmand Y. Correlation between Ultrasonography Findings and Pediatrics’ Kidney Function According to the Used Transducer. hrjbaq. 2018; 3 (3) :131-138
URL: http://hrjbaq.ir/article-1-238-fa.html
حاج علی اوغلی پریسا، ظفرمند یاسر. ارتباط یافته های سونوگرافی کلیه کودکان و عملکرد کلیه با تکیه بر نقش نوع پروب بکاررفته. مجله پژوهش سلامت. 1397; 3 (3) :131-138

URL: http://hrjbaq.ir/article-1-238-fa.html


دپارتمان رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران ، (dr.yaserzafarmandradio@gmail.com)
چکیده:   (14267 مشاهده)
مقدمه: افزایش اکوژنیسیته کلیوی در بیماران با اختلالات پارانشیمال به عنوان یکی از یافته های اولتراسونوگرافی مطرح می باشد. استفاده از پروب های مختلف بر اساس فرکانس و قدرت نفوذ (پروب سطحی و پروب عمقی) می تواند در بررسی و ارزیابی این تغییرات نقش داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین یافته های اولتراسونوگرافی در کلیه کودکان با عملکرد کلیه ها بر اساس نوع پروب مورد استفاده می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر روی کودکان بستری با تشخیص احتمالی بیماری های دستگاه ادراری انجام گردید. سونوگرافی از هر دو کلیه توسط یک رادیولوژیست با تجربه با استفاده از هر دو نوع پروب سطحی و عمقی انجام گردید. ارتباط بین تغییرات اکوژنیسیته کلیه ها  بر اساس یافته های پروب سطحی و عمقی با عملکرد کلیه ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ارتباط بین اندازه کلیه ها و عملکرد آنها نیز بررسی شد. بررسی همبستگی متغیرها با استفاده از ضریب پیرسون، مقایسه متغیرها با استفاده از آزمون تی مستقل و همچنین آنالیز تعیین حساسیت و اختصاصیت هر دو روش به کار رفته، با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید.
یافته ها: 80 بیمار در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده اندازه طول کلیه دختران از پسران به طور معنی داری کمتر بود. افزایش اکوژنیسیته پارانشیم کلیوی بر اساس یافته های پروب سطحی و عمقی رابطه معنی داری با کاهش GFR  بیماران داشتند. حساسیت و اختصاصیت اولتراسونوگرافی جهت تشخیص اختلال عملکرد کلیوی با استفاده از پروب سطحی 65.95% و 66.66% و با استفاده از پروب عمقی 55.13% و 72.72% تعیین شد.
نتیجه گیری: بر مبنای نتایج به دست آمده، طول هر دو کلیه چپ و راست با میزان GFR ارتباط معناداری داشته است و اکوژنیسیته هر دو کلیه راست و چپ نیز با GFR ارتباط معناداری دارد، بدین صورت که با افزایش اکوژنیسیته شاهد کاهش GFR بودیم. در نتایج حاصل از استفاده پروب سطحی و عمقی، هر دو متد مورد استفاده ارزش اخباری مثبت بالایی داشتند و استفاده از پروب سطحی حساسیت بالاتر و استفاده از پروب عمقی اختصاصیت بالاتری در تشخیص GFR مختل داشت.
 
متن کامل [PDF 1434 kb]   (3009 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/2/8 | ویرایش نهایی: 1397/8/12 | پذیرش: 1397/4/21 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1397/5/13 | انتشار: 1397/7/23

فهرست منابع
1. Lee YS, Jung HJ, Im YJ, Hong CH, Han SW. The significance of detrusor wall thickness as a prognostic factor in pediatric bladder outlet obstruction. J Pediatr Surg. 2012;47(9):1682-7. DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2012. 03.051 PMID: 22974606
2. Chi T, Feldstein VA, Nguyen HT. Increased echogenicity as a predictor of poor renal function in children with grade 3 to 4 hydronephrosis. J Urol. 2006;175(5):1898-901. DOI: 10.1016/S0022-5347(05)00930-4 PMID: 16600 795
3. Spira EM, Jacobi C, Frankenschmidt A, Pohl M, von Schnakenburg C. Sonographic long-term study: paediatric growth charts for single kidneys. Arch Dis Child. 2009;94(9):693-8. DOI: 10.1136/adc.2008. 153601 PMID: 19546100
4. Manley JA, O'Neill WC. How echogenic is echogenic? Quantitative acoustics of the renal cortex. Am J Kidney Dis. 2001;37(4):706-11. PMID: 11273869
5. Moghazi S, Jones E, Schroepple J, Arya K, McClellan W, Hennigar RA, et al. Correlation of renal histopathology with sonographic findings. Kidney Int. 2005;67(4):1515-20. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2005.00230.x PMID: 15780105
6. Rosenfield AT, Siegel NJ. Renal parenchymal disease: histopathologic-sonographic correlation. AJR Am J Roentgenol. 1981;137(4):793-8. DOI: 10.2214/ajr.137. 4.793 PMID: 6974977
7. Jaffe CC, Rosenfield AT, Sommer G, Taylor KJ. Technical factors influencing the imaging of small anechoic cysts by B-scan ultrasound. Radiology. 1980;135(2):429-33. DOI: 10.1148/radiology.135.2.7367639 PMID: 7367639
8. Schwartz GJ, Munoz A, Schneider MF, Mak RH, Kaskel F, Warady BA, et al. New equations to estimate GFR in children with CKD. J Am Soc Nephrol. 2009;20(3):629-37. DOI: 10.1681/ASN.2008030287 PMID: 19158356
9. Sargent MA, Gupta SC. Sonographic measurement of relative renal volume in children: comparison with scintigraphic determination of relative renal function. AJR Am J Roentgenol. 1993;161(1):157-60. DOI: 10.2214/ ajr.161.1.8390789 PMID: 8390789
10. Bakker J, Olree M, Kaatee R, de Lange EE, Moons KG, Beutler JJ, et al. Renal volume measurements: accuracy and repeatability of US compared with that of MR imaging. Radiology. 1999;211(3):623-8. DOI: 10.1148/ radiology.211.3.r99jn19623 PMID: 10352583
11. Seikaly MG, Browne R, Bajaj G, Arant BS, Jr. Limitations to body length/serum creatinine ratio as an estimate of glomerular filtration in children. Pediatr Nephrol. 1996;10(6):709-11. PMID: 8971885
12. Van Den Noortgate N, Velghe A, Petrovic M, Vandewiele C, Lameire N, Voet D, et al. The role of ultrasonography in the assessment of renal function in the elderly. J Nephrol. 2003;16(5):658-62. PMID: 14733411
13. Adibi A, Adibi I, Khosravi P. Do kidney sizes in ultrasonography correlate to glomerular filtration rate in healthy children? Australas Radiol. 2007;51(6):555-9. DOI: 10.1111/j.1440-1673.2007.01864.x PMID: 17958 691
14. Paleologo G, Abdelkawy H, Barsotti M, Basha A, Bernabini G, Bianchi A, et al. Kidney dimensions at sonography are correlated with glomerular filtration rate in renal transplant recipients and in kidney donors. Transplant Proc. 2007;39(6):1779-81. DOI: 10.1016/j. transproceed.2007.05.003 PMID: 17692610
15. Kim SH KS. A study on measurement of kidney size by ultrasonogram and computerized tomography. . Korean J Urol. 1984;25(4):6.
16. Rosenbaum DM, Korngold E, Teele RL. Sonographic assessment of renal length in normal children. AJR Am J Roentgenol. 1984;142(3):467-9. DOI: 10.2214/ajr.142. 3.467 PMID: 6607625
17. Sargent MA, Wilson BP. Observer variability in the sonographic measurement of renal length in childhood. Clin Radiol. 1992;46(5):344-7. PMID: 1464209
18. Oswald J, Schwentner C, Lunacek A, Deibl M, Bartsch G, Radmayr C. Age and lean body weight related growth curves of kidneys using real-time 3-dimensional ultrasound in pediatric urology. J Urol. 2004;172(5 Pt 1):1991-4. PMID: 15540774
19. Schmidt IM, Molgaard C, Main KM, Michaelsen KF. Effect of gender and lean body mass on kidney size in healthy 10-year-old children. Pediatr Nephrol. 2001;16(4):366-70. PMID: 11354783
20. Eze CU, Eze CU, Marchie TT. Ultrasonographic kidney sizes among children in Benin, Nigeria: correlation with age and BMI. Radiol Technol. 2013;84(4):341-7. PMID: 23547195
21. Kim JH, Kim MJ, Lim SH, Kim J, Lee MJ. Length and volume of morphologically normal kidneys in korean children: ultrasound measurement and estimation using body size. Korean J Radiol. 2013;14(4):677-82. DOI: 10.3348/kjr.2013.14.4.677 PMID: 23901327
22. Shi B, Yang Y, Li SX, Ju H, Ren WD. Ultrasonographic renal volume in Chinese children: Results of 1683 cases. J Pediatr Surg. 2015;50(11):1914-8. DOI: 10.1016/j. jpedsurg.2015.05.011 PMID: 26117811
23. Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976; 16(1):31-41. PMID: 1244564
24. Levey AS, Coresh J, Greene T, Marsh J, Stevens LA, Kusek JW, et al. Expressing the Modification of Diet in Renal Disease Study equation for estimating glomerular filtration rate with standardized serum creatinine values. Clin Chem. 2007;53(4):766-72. DOI: 10.1373/ clinchem.2006.077180 PMID: 17332152
25. Hoek FJ, Kemperman FA, Krediet RT. A comparison between cystatin C, plasma creatinine and the Cockcroft and Gault formula for the estimation of glomerular filtration rate. Nephrol Dial Transplant. 2003;18(10): 2024-31. DOI: 10.1093/ndt/gfg349 PMID: 13679476
26. Bokenkamp A, Domanetzki M, Zinck R, Schumann G, Byrd D, Brodehl J. Cystatin C--a new marker of glomerular filtration rate in children independent of age and height. Pediatrics. 1998;101(5):875-81. PMID: 9565418
27. Filler G, Lepage N. Should the Schwartz formula for estimation of GFR be replaced by cystatin C formula? Pediatr Nephrol. 2003;18(10):981-5. DOI: 10.1007/ s00467-003-1271-5 PMID: 12920638
28. Levey AS, Stevens LA. Estimating GFR using the CKD Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) creatinine equation: more accurate GFR estimates, lower CKD prevalence estimates, and better risk predictions. Am J Kidney Dis. 2010;55(4):622-7. DOI: 10.1053/j.ajkd. 2010.02.337 PMID: 20338463
29. Selistre L, Rabilloud M, Cochat P, de Souza V, Iwaz J, Lemoine S, et al. Comparison of the Schwartz and CKD-EPI Equations for Estimating Glomerular Filtration Rate in Children, Adolescents, and Adults: A Retrospective Cross-Sectional Study. PLoS Med. 2016;13(3): e1001979. DOI: 10.1371/journal.pmed.1001979 PMID: 27023756
30. Zachwieja K, Korohoda P, Kwinta-Rybicka J, Miklaszewska M, Moczulska A, Bugajska J, et al. Which equations should and which should not be employed in calculating eGFR in children? Adv Med Sci. 2015;60(1):31-40. DOI: 10.1016/j.advms.2014.08.007 PMID: 25265381
31. Schwartz GJ. Height: the missing link in estimating glomerular filtration rate in children and adolescents. Nephrol Dial Transplant. 2014;29(5):944-7. DOI: 10. 1093/ndt/gft530 PMID: 24516232
32. Hershkovitz R, Amichay K, Stein GY, Tepper R. The echogenicity of the normal fetal kidneys during different stages of pregnancy determined objectively. Arch Gynecol Obstet. 2011;284(4):807-11. DOI: 10.1007/s00404-010-1738-0 PMID: 21063717
33. Han BK, Babcock DS. Sonographic measurements and appearance of normal kidneys in children. AJR Am J Roentgenol. 1985;145(3):611-6. DOI: 10.2214/ajr.145. 3.611 PMID: 3895872
34. Lee YS, Lee MJ, Kim MJ, Im YJ, Kim SW, Lim NL, et al. Is Increased Echogenicity Related to a Decrease in Glomerular Filtration Rate? Objective Measurements in Pediatric Solitary Kidney Patients--A Retrospective Analysis. PLoS One. 2015;10(8):e0133577. DOI: 10. 1371/journal.pone.0133577 PMID: 26247587
35. Wiersma F, Toorenvliet BR, Ruige M, Holscher HC. Increased echogenicity of renal cortex: a transient feature in acutely ill children. AJR Am J Roentgenol. 2008; 190(1):240-3. DOI: 10.2214/AJR.07.2606 PMID: 18094318
36. Peerboccus M, Damry N, Pather S, Devriendt A, Avni F. The impact of hydration on renal measurements and on cortical echogenicity in children. Pediatr Radiol. 2013; 43(12):1557-65. DOI: 10.1007/s00247-013-2748-4 PMID: 23913159

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Health Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb