دوره 6، شماره 3 - ( 3-1400 )                   جلد 6 شماره 3 صفحات 238-226 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghaderi S, Shahraki M. The Impact of Military Expenditures on Health Indices in the Middle East; Evidence of Cross-Sectional Panel Convergence. hrjbaq. 2021; 6 (3) :226-238
URL: http://hrjbaq.ir/article-1-510-fa.html
قادری سیمین، شهرکی مهدی. تاثیر مخارج نظامی بر وضعیت سلامت در کشورهای خاورمیانه: شواهدی از هم جمعی پانلی با وابستگی مقطعی. مجله پژوهش سلامت. 1400; 6 (3) :238-226

URL: http://hrjbaq.ir/article-1-510-fa.html


دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران ، siminghaderi@yahoo.com
چکیده:   (943 مشاهده)
مقدمه: مخارج نظامی، آموزش و سلامت از مهم‌ترین مؤلفه‌های بودجه دولت هستند که دستیابی به تعادل بین آنها کمی پیچیده است. افزایش مخارج نظامی می‌تواند باعث افزایش و یا کاهش مخارج سلامت و وضعیت سلامت گردد. از این‌رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر مخارج نظامی بر وضعیت سلامت در کشورهای خاورمیانه بود.
مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی حاضر برای کشورهای خاورمیانه (شامل ایران) و با روش پانل‌دیتا با وابستگی مقطعی انجام شد. از بین کشورهای خاورمیانه، 13کشور با روش نمونه گیری سامانمند به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز مطالعه از نوع سری زمانی سالانه بود که برای کشورهای منتخب در سال‌های 2019-1990 از پایگاه‌های داده‌ای بانک جهانی استخراج شدند. آزمونهای CD پسران، ریشه واحد پسران (CIPS test)، هم‌جمعی وسترلوند و براورد مدلها با برآوردگرهای اثرات همبسته مشترک میانگین گروهی (CCEMG)، میانگین گروهی تعمیم‌یافته (AMG) ، حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح (FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا  (DOLS) در نرم‌افزار Eviews 10 و STATA 16 صورت گرفت.
نتایج: نتایج هم جمعی مدل‌ها نشان داد که مخارج نظامی به‌صورت درصدی از GDP تأثیر منفی بر امید به زندگی به میزان 037/0- و 004/0- به ترتیب در برآوردگرهای AMG و CCEMG و تأثیر مثبت به میزان 22/0 و 91/1 بر نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال به ترتیب در برآوردگرهای FMOLS و DOLS داشت. لگاریتم GDP سرانه تأثیر مثبت بر امید به زندگی به میزان 553/0 و 598/0 به ترتیب در هرکدام از برآوردگرهای AMG و CCEMG داشت. نرخ رشد سالانه جمعیت شهری نیز تأثیر مثبت به میزان 048/0 بر امید به زندگی با برآوردگر AMG داشت.
نتیجه گیری: مخارج نظامی به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر امید به زندگی و تأثیر مثبت بر نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال در کشورهای خاورمیانه داشت. تولید ناخالص داخلی و نرخ شهرنشینی نیز تأثیر مثبت بر امید به زندگی و تأثیر منفی بر نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال داشت. لذا پیشنهاد می‌گردد نسبت معین و مناسبی از مخارج نظامی نسبت به سایر مخارج اجتماعی حفظ شود. همچنین راه‌کارهایی جهت دستیابی به امنیت بیشتر با کاهش مخارج نظامی نیز پیشنهاد می‌گردد.
متن کامل [PDF 1503 kb]   (226 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/3/7 | ویرایش نهایی: 1400/6/13 | پذیرش: 1400/4/12 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1400/4/19 | انتشار: 1400/6/13

فهرست منابع
1. Gillani S, Shafiq M, Ahmad TI. Military Expenditures and Health Outcomes: A Global Perspective. iRASD Journal of Economics. 2019;1:1-20. DO: 10.52131/joe.2019.0101.0001
2. Ashrafi Y, Arabyarmohammadi J. [A survey on the effect military expenditures on social welfare in developing and developed countries]. Defense Economics. 2018;3(7):39-54.
3. Braithwaite A. Resisting infection: How state capacity conditions conflict contagion. Journal of Peace Research. 2010;47(3):311-9.
4. Carlton-Ford S. Major Armed Conflicts, Militarization, and Life Chances: A Pooled Time-Series Analysis. Armed Forces & Society. 2010;36(5):864-89. DO: 10.1177/0095327x09335946
5. Molaei M, Golkhandan A. [The Effect of Military expenditures on Economic Growth in the Middle East Countries: Using Generalized Method of Moments (GMM)]. Macroeconomics Research Letter. 2016;11(21):13-31 DO: 10.22080/iejm.2017.2473.1209
6. Zhang Y, Liu X, Xu J, Wang R. Does military spending promote social welfare? A comparative analysis of the BRICS and G7 countries. Defence and Peace Economics. 2017;28(6):686-702. DO: 10.1080/10242694.2016.1144899
7. Lin ES, Ali HE, Lu Y-L. Does Military Spending Crowd Out Social Welfare Expenditures? Evidence from a Panel of OECD Countries. Defence and Peace Economics. 2015;26(1):33-48. DO: 10.1080/10242694.2013.848576
8. Dunne JP, Smith RP, Willenbockel D. Models of Military Expenditure and Growth: A Critical Review. Defence and Peace Economics. 2005;16(6):449-61. DO: 10.1080/10242690500167791
9. Saba CS, Ngepah N. Military expenditure and economic growth: evidence from a heterogeneous panel of African countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 2019;32(1):3586-606. DO: 10.1080/1331677X.2019.1 674179
10. Brenner MH. World military expenditures and global cardiovascular mortality. J Public Health Policy. 2016;37(1):20-35. DO: 10.1057/jphp.2015.43 PMID: 26675148
11. Shahraki M, Ghaderi S. [Effect of Health Resources on Health Status in Iran]. Hakim Research Journal. 2020;23(1):122-9.
12. Shahraki M, Ghaderi S. [The Impact of Economic Growth and Environmental Quality on Health Expenditures in Iran; Aggregate in Autoregressive Distributed Lag Model]. Health Research Journal. 2020;5(4):224-34. DO: 10.29252/hrjbaq.5.4.224
13. Fan H, Liu W, Coyte PC. Do Military Expenditures Crowd-out Health Expenditures? Evidence from around the World, 2000–2013. Defence and Peace Economics. 2018;29(7):766-79. DO: 10.1080/10242694.2017.1303303
14. Golkhandan A. Effect of Military Expenditure on Health Status in Developing Countries. Health Research Journal. 2019;4(1):47-54. DO: 10.29252/hrjbaq.4.1.47
15. Kentor JD, Jorgenson AK. Military expenditures and health: a cross-national study, 1975-2000. International Journal of Sociology and Social Policy. 2017;37:755-72.
16. London AS, Wilmoth JM. Military Service and (Dis)Continuity in the Life Course:Evidence on Disadvantage and Mortality From the Health and Retirement Study and the Study of Assets and Health Dynamics Among the Oldest-Old. Research on Aging. 2006;28(1):135-59. DO: 10.1177/0164027505281572
17. World Bank. World Bank Indicators Washington, D.C: world bank; 2021. Available from: https://data.worldbank.org/.
18. Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. Journal of Political Economy. 1972;80(2):223-55. DO: https://doi.org/10.1086/259880
19. Shahraki M, Ghaderi S. [Investigating the Causal Relationship between Public Health Expenditure and Health Status; Panel Vector Auto-Regression Model]. Health Research Journal. 2019;4(4):220-6. DO: https://doi.org/10.29252/hrjbaq.4.4.220
20. Shahraki M, Ghaderi S. [The Relationship between Education and Health: Vector Error Correction Model (VECM)]. Journal of Health. 2019;10(4):445-56 DO: 10.29252/j.health.10.4.445
21. Shahraki M, Ghaderi S. Investigating the Factors Affecting Hospital Expenditures of Iranian Urban Households: Emphasis on Maternal Education. Journal of Health Management & Informatics. 2020;7(2):76-83.
22. Pesaran MH. General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics. 2021;60(1):13-50. DO: 10.1007/s00181-020-01875-7
23. Pesaran MH. A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics. 2007;22(2):265-312. DO: https://doi.org/10.1002/jae.951
24. Adeneye YB, Jaaffar AH, Ooi CA, Ooi SK. Nexus Between Carbon Emissions, Energy Consumption, Urbanization and Economic Growth in Asia: Evidence From Common Correlated Effects Mean Group Estimator (CCEMG). Frontiers in Energy Research. 2021;8(415). DO: 10.3389/fenrg.2020.610577
25. Westerlund J. Testing for Error Correction in Panel Data*. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 2007;69(6):709-48. DO: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x
26. Damette O, Marques AC. Renewable energy drivers: a panel cointegration approach. Applied Economics. 2019;51(26):2793-806. DO: 10.1080/00036846.2018. 1558359
27. Menegaki AN, Tiwari AK. A global food–energy–water nexus with heterogeneity, non-stationarity and cross-sectional dependence. Quality & Quantity. 2018;52(6):2723-55. DO: 10.1007/s11135-018-0690-0
28. Pesaran MH. Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica. 2006;74(4):967-1012. DO: 10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x
29. Eberhardt M, Teal F. Aggregation versus Heterogeneity in Cross-Country Growth Empirics. CSAE Working Paper Series 2010–32. 2010:1-37.
30. Cingolani L, Thomsson K, de Crombrugghe D. Minding Weber More Than Ever? The Impacts of State Capacity and Bureaucratic Autonomy on Development Goals. World Development. 2015;72(C):191-207. DO: 10.1016/j.worlddev.2015.02.016
31. Shahraki M. [Public and private health expenditure and life expectancy in Iran]. Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2019;18(3):221-30.
32. Asgari H, Badpa B. [The effects of public and private health care expenditure on health status in Iran]. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2015;23(5):36-46.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Health Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb